close   


DokuwikiFCK is no longer being supported.
It has been superceded by fckgLite and ckgedit.
close   
namespace:
close   
All questions, bug fixes, and feature requests should go through the mailing list. To subscribe to the list, do one of the following:

1. Send an email to fckglite-request@freelists.org with 'subscribe' in the Subject field
2. Visit the fckgLite page at http://www.freelists.org/list/fckglite
3. Or click the subscribe link below

Subscribe
 

Werkbalk iconen en dialogen

In Dokuwiki worden het opladen van media bestanden naar de server, invoegen van beelden en externe media urls behandeld in de media manager. Als extra kunnen interne links geselecteerd worden via een pop-up menu gekoppeld aan de interne link werkbalk item. In de FCKeditor worden deze faciliteiten behandeld met 3 dialogen die aangepast zijn in fckglite ten behoeve van Dokuwiki. Deze zijn de beeld en link dialogen alsook de bestandsverkenner.

De werkbalk knoppen die de link en beeld dialogen activeren zijn volgende bekende Dokuwiki iconen:

De link dialoog heeft 3 velden waarvan 2 met keuzelijsten.

Als je het Link Type URL laat staan, kan je kiezen tussen ofwel http of https in het Protocol menu en kan je de URL direct in het URL veld intikken. Links die gebruik maken van het URL protocol worden in Dokuwiki getoond als external links. Dit is een link naar adressen buiten de Dokuwiki data directory. Je kan de URL ook rechtstreeks in de editor intikken, Dokuwiki zal deze herkennen en omzetten naar een correcte link. De meerwaarde van deze dialoog zit hem in de opties die in het Link Type menu voorzien zijn:

Samba Shares en email adressen

Selecteer je een E-Mail adres of een SMB share, tijp dan het adres in het SMB Share of E-Mail veld en klik OK. Voor email adressen kan je zoals voor URL's het adres direct in de editor intikken met de gebruikelijke Dokuwiki markering. De link dialoog is hier niet echt nodig (zie ook “Aanmaken van Email Links” in de handleiding). Voor SMB shares daarentegen moet je de Link dialoog wel gebruiken en het adres in het Share tekstveld invullen. Vb: %server\share\file.<ext>. De share moet een bestandssuffix hebben.

Interne links en links naar Dokuwiki bestanden moeten via de Link dialoog aangemaakt worden. Dokuwiki Interne Link is een link naar een bestand in de Dokuwiki's naamruimte hiërarchie, terwijl Niet-Dokuwiki Interne Bestanden opgeladen zijn naar de Dokuwiki media directory, pdf bestanden, tarballs, enz. Wanneer je een van deze opties selecteert zal de knop Bladeren op server/Opladen getoond worden. Klik je hier op dan opent de bestandsverkenner zich. In geval van interne links wordt de Dokuwiki data/pages/actuele naamruimte directory geopend. In geval van non-Dokuwiki interne bestanden wordt de data/media/actuele naamruimte directory geopend.

Als de bestandsverkenner niet gebruikt wordt en de interne link namen manueel worden ingebracht wordt bij een dubbele punt bij het begin aangenomen dat vetrokken wordt vanuit de root wiki directory. Namen die niet beginnen met een dubbele punt worden verondersteld zich in de actuele directory te bevinden. In het laatste geval wanneer je je in naamruimte_1 bevindt zal fckglite bij ingave van nieuw_bestand in het tekstvak in de huidige naamruimte_1 een link aanmaken naar :naamruimte_1:nieuw_bestand. (Toegevoegd 2 september 2011)

Vanaf 12 november 2010 heeft de interne link dialoog de mogelijkheid om String (tekenreeks) zoekopdrachten toe te voegen alsook interne pagina links aan urls. In HTML ziet dit er uit als <a name='anchor_name'>. Klik je erop dan ga je naar de plaats in de pagina waar de interne link ingevoegd is. In Dokuwiki worden interne pagina links aangemaakt voor de pagina hoofdingen h1-h5

Een Geavanceerd tab wordt getoond als je de interne link optie selecteert. Bij activering van deze tab zie je volgende sub dialoog:

Om een interne pagina link in te voegen klik je op „Haal Hoofdingen” waarna je een selectiemenu van de hoofdingen krijgt. Klik op de hoofding die je wenst en een interne link zal automatisch toegevoegd worden aan uw url.

Dokuwiki distributies vanaf 'Anteater' (11 november 2010) bieden de mogelijkheid om String zoekopdrachten in je internal link urls in te voegen. Deze dialoog activeert deze faciliteit. Tijp je zoekopdracht in het 'String (tekenreeks) Zoekopdracht' veld en het zal toegevoegd worden aan de link url.

Adobe Flash

Bestanden met een .swf suffix kan je direct opladen vanuit de bestandverkenner. Wanneer deze eerst opgeladen wordt in de editor zal de bestandsnaam naast een Adobe flash icoon staan:

Van zodra het document opgeslagen is wordt de film afgespeeld. Wordt het bestand herladen in de editor dan zal de parser deze bestanden herkennen en converteren naar volgende syntax:

  • SWF naamruimte:swf_bestand.swf FWS

De SWF en FWS werken volgens de basis Dokuwiki syntax markering. De flash video kan je positioneren door spaties toe te voegen langs beide kanten van de bestandsnaam. Linken naar externe .swf bestanden is eveneens mogelijk:

  • SWF [[http://swf.com/swf_bestand.swf|http://swf.com/swf_bestand.swf]]; FWS

Het is niet noodzakelijk om de link tool te gebruiken in geen van beide gevallen. Je kan de syntax direct in je document intikken.

Hoe je dit doet wordt hier getoond: interne_naar_externe_link

Links bestaan uit 2 delen, de URL en de link tekst. Maak je een link aan met de link dialoog dan zullen tekst en URL identiek zijn. Maak je bv een link aan naar :wiki:syntax, dan krijg je :wiki:syntax . Wil je echter syntax in de plaats dan kan je dit bekomen via een van de drie methodes.

  1. tik de standaard Dokuwiki syntax direct in de tekst van de editor: [[:wiki:syntax|syntax]]
  2. tik de tekst syntax in de editor, selecteer deze met de muis en open de link dialoog en maak de link hiermee aan.
  3. maak de link aan met de dialoog en wijzig de tekst nadat de link aangemaakt is. In dat geval verwijder eenvoudig :wiki: en syntax blijft over.

Deze methodes werken voor alle link types.

Bestand Verkenner

De bestand verkenner is vrij intuïtief te gebruiken en vergt zo goed als geen toelichting. Bovenaan links in de bestand verkenner naast het icoon van de geopende map zie je het „Bron Type”. Alhoewel hier een selectiemenu getoond wordt, kan deze in de fckgLite implementatie niet gebruikt worden. Start je de verkenner vanuit de afbeeldingen dan wordt automatisch „Beelden” getoond, vanuit de link wordt „Bestand” getoond. Onder het bron type wordt de link met andere mappen getoond die hiërarchisch op een niveau hoger staan of op hetzelfde niveau in de huidige map.

Bestanden verplaatsen

In recente verkenner versies is een „Verplaats” icoon voorzien naast de 'alleen lezen' en 'oplaadbaar' iconen:

Houdt de Ctrl toets ingedrukt en klik op de vuilbak waardoor een dialoog wordt geopend om de geselecteerde item naar een submap van de huidige map te verplaatsen. Het item zal geschrapt worden in de huidige map. Geef de naam van de gewenste submap in bij het tekstveld in de dialoog en klik op OK. Geneste submappen worden aanvaard zoals bv dir_a/dir_b/dir_c.1)

De verstekwaarde voor de submap is „secure” maar de naam is wijzigbaar. De reden van de „secure” verstek mapnaam is het feit om de mogelijkheid te bieden de bestanden niet toegankelijk te maken vanaf het web maar enkel vanuit een Dokuwiki pagina. Selecteer je de naam „secret” dan wordt de map automatisch beveiligd met het volgende .htaccess bestand:

order allow,deny
deny from all

Met dit bestand wordt een directe link naar http://www.yourwiki.org/data/media/secure/secrets.txt door de webserver geweigerd. Maar Dokuwiki kan wel links maken naar 'secrets.txt' voor elke pagina waarvoor de gebruiker een leesrecht heeft.

Zie ook de discussie omtrent veiligheid op Dokuwiki's plugin page pagina voor fckgLite. De nieuwe verplaats faciliteit maakt het mogelijk om makkelijk bestanden op te laden die consistent zijn met de Dokuwiki's benamingscode en ze dan eenvoudig te verplaatsen naar je secure map (zonder de verkenner te moeten heropenen) .

Alleen Lezen en Oplaadbare bestanden

De gele map iconen in de mappenlijst van het voorbeeld hierboven geven aan dat de gebruiker oplaadrechten heeft voor alle mappen. Omdat hij deze rechten heeft wordt links naast de bestandsnaam een vuilbak icoontje getoond waarmee hij het bestand kan verwijderen.

Heeft de gebruiker geen rechten dan wordt het map icoontje blauw gekleurd:

In bijgaand voorbeeld heeft de gebruiker geen oplaadrechten voor de playground map waardoor er geen vuilbak icoontjes naast de bestandsnamen te zien zijn. Vermits playground/test een geel map icoontje heeft, kan de gebruiker bestanden opladen (en verwijderen) omdat hij de rechten hiervoor heeft. Klik je op test of de gele map dan wordt in de verkenner de lijst van mappen in playground/test getoond met de vuilbak iconen naast de bestandsnamen.

Bestanden Opladen en Mappen Aanmaken

De onderste kader van de verkenner wordt gebruikt om bestanden op te laden. Klik op bladeren om het bestand op je lokale computer te zoeken. Met opladen aan te klikken wordt het bestand naar de server verstuurd. De map aanmaken knop wordt enkel getoond als deze door de beheerder geactiveerd is. Als ACL actief is kunnen enkel gebruikers met oplaadrechten voor de huidige map nieuwe mappen aanmaken.

Een bestand Selecteren

Wanneer je een bestand aanklikt in de verkenner wordt onmiddellijk een dialoog venster geopend met het bestandadres automatisch ingevuld in het daartoe voorziene vak.

Beeld Dialoog

Zodra een afbeelding geselecteerd is, wordt het in het voorbeeld kadertje getoond op de positie dat het in de tekst zal hebben rekening houdend met de tekst. In dit voorbeeld wordt de afbeelding in het midden uitgelijnd en wordt daarom in het voorbeeld in het midden boven de tekst getoond. Je kan breedte en hoogte wijzigen waarbij rekening gehouden wordt met de proportionaliteit indien deze geblokkeerd werd. Is dit laatste niet het geval dan kan je breede en hoogte naar believen onafhankelijk van elkaar aanpassen.

Voor meer informatie zie handleiding

FckgLite ondersteunt Dokuwiki's link types. De verstekwaarde is “detail”. Selecteer je “linkonly”, dan wordt de afbeelding getoond in de pagina maar na opslag wordt de afbeelding omgevormd naar een een link. Wil je een link zien in de editor gebruik dan de link dialoog in plaats van de beeld dialoog.

Beelden bekijken in de Bestand Verkenner

Vanaf 19 november 2010 worden miniatuur afbeeldingen in de verkenner getoond waarbij je de afbeelding kan bekijken door op vergroot te klikken. Er is een knop voorzien om de afbeelding direct in te voegen in het document zonder dat je eerst terug moet gaan naar het overzicht.

Veiligheid en de media map

Bij verstek houdt Dokuwiki de directe toegang tot bestanden in de data/media map tegen. Dit betekent dat je geen URL kan gebruiken om een afbeelding rechtreeks op te halen van de media map. Links van dit type zijn external links: http://example.org/dokuwiki/data/media/some_img.png. Als je dit probeert krijg je onmiddellijk een verboden toegang bericht.

Door middel van php scripts die geen gebruik maken van directe URL toegang omzeilt Dokuwiki dit verbod. FckgLite bestand verkenner valt buiten dit systeem en heeft een work-around nodig om afbeeldingen te behandelen. Maw je zal de namen van de afbeeldingen zien maar niet de afbeeldingen zelf maar wel het gebroken beeld icoon.

Unix-type systems

De Dokuwiki media bestanden worden beveiligd door een .htaccess bestand in de data map die directe toegang tot de bestanden in de data map en zijn submappen via het web verhindert. Om dit verbod te omzeilen gaat fckgLite zich indirect toegang verschaffen tot de media map via een symbolische link in de fckeditor/userfiles map. In de unix installaties van fckgLite, beginnende vanaf 6 februari 2011 is een .htaccess bestand in de fckg/fckeditor/userfiles map aanwezig die directe toegang tot alle bestanden verhindert behalve voor beeld bestanden. De naam van het bestand is .htaccess.security. Om het te gebruiken verwijder je de “.security' extensie en hernoem het in .htaccess.

Om het bestand effectief te kunnen gebruiken moet het Apache configuratie bestand (httpd.conf) de AllowOverride All directive toepassen op de userfiles map of een van de hoger gelegen mappen. Deze richtlijn moet in een Directory container opgenomen zijn, bv:

<Directory "/var/www/html">

AllowOverride All

</Directory>

Als je de AllowOverride All richtlijn moet toevoegen omdat het nog niet in voege is voor de userfiles map dan zal je de web server moeten herstarten. Voor meer info omtrent AllowOverride, zie de Apache documentatie

Noteer dat het .htaccess security bestand alleen beeld bestanden toelaat via de security wall. Urls voor gelijk welk ander bestand worden geweigerd. Je kan dit wijzigen indien je dit wenst. De .htaccess richtlijn die de bestandtoegang controleert gaat als volgt:

<FilesMatch "\.(gif|jpe?g|png)$">
order allow,deny
allow from all
</FilesMatch>

Wil je bv pdf bestanden toelaten via deze controle voeg dan de pdf suffix toe aan de hierboven getoonde richtlijn: ”\.(gif|jpe?g|png|pdf)$”

Zie ook de pagina in verband met de installatie van de bestandverkenner bestandverkenner installatie

Windows

Indien de bestandverkenner geen afbeeldingen toont probeer dan het .htaccess bestand naar de data/media map te verplaatsen. Indien de AllowOverride richtlijn op 'All' gezet is voor de media map of hoger gelegen mappen dan zou je de beeld bestanden in de bestandverkenner moeten zien. Zie ook de hierboven Unix discussie voor verdere details. Zie ook bestanden verplaatsen

Foutopsporing

Indien de hierboven aangehaalde oplossingen niet werken omdat bv je hosting service niet toelaat de instellingen te overschrijven, waarna bij het gebruik van de security versie van .htaccess de toegang tot beeld bestanden afgeblokt wordt. Bijgevolg worden ze niet zichtbaar in de beeld verkenner. De oplossing hier is om in de data/media map (Windows) of de userfiles map (unix) de verstek .htaccess te gebruiken (de userfiles map bevat 2 kopijen van dit bestand, de verstek .htaccess en een kopie .htaccess.open). Deze bestanden hebben volgende richtlijn inhoud:

order allow,deny
allow from all

Options -Indexes

Indien je deze versie van .htaccess gebruikt zal je je private bestanden moeten beveiligen door secure mappen aan te maken zoals hierboven toegelicht in bestanden verplaatsen.

Installatie Issues

Voor hulp bij installatie en configuratie van de bestand verkenner zie installatie bestand verkenner. Normaal installeert de bestandverkenner zich automatisch, indien niet zou de installatie hulp pagina soelaas moeten bieden.

Terug

1)
Nota: De gewone voorwaartse schuine streep ('/') wordt gebruikt om mapnamen (directories) te scheiden, ook op Windows systemen