close   


DokuwikiFCK is no longer being supported.
It has been superceded by fckgLite and ckgedit.
close   
namespace:
close   
All questions, bug fixes, and feature requests should go through the mailing list. To subscribe to the list, do one of the following:

1. Send an email to fckglite-request@freelists.org with 'subscribe' in the Subject field
2. Visit the fckgLite page at http://www.freelists.org/list/fckglite
3. Or click the subscribe link below

Subscribe
 

Syntax compatibiliteit

Om de syntax compatibiliteit van fckgLite met Dokuwiki te bekijken ga je naar syntax. Deze pagina geeft de syntax weer die door fckgLite ondersteund wordt. Om te kunnen vergelijken, en te zien wat niet ondersteund wordt, ga je naar de originele pagina originele syntax die bij verstek door Dokuwiki geïnstalleerd is. Je zal bv merken dat fckgLite de citaat markering niet ondersteunt. Ter informatie deze pagina is volledig aangemaakt en geformatteerd met fckgLite.

Werkbalk (Toolbar)

De meeste fckgLite werkbalk iconen worden toegelicht in deze handleiding. Deze die weinig verklaring vereisen vindt je terug in de DokuWikiFCK werkbalk overzichtspagina. Hoe je de werkbalk kan wijzigen vindt je bij veel_gestelde_vragen.

Uitlijning afbeeldingen

Afbeeldingen en bijbehorende teksten worden uitgelijnd door de juiste afbeelding eigenschappen te selecteren in de selectielijst die je krijgt door het 'afbeelding' icoon aan te klikken.

Wanneer de afbeelding reeds ingevoegd is in je tekst kan je met een rechter muisklik dezelfde selectielijst oproepen.

Er zijn vijf opties in de selectielijst van de 'Uitlijning' menu. Links, midden en rechts lijnen de afbeelding horizontaal uit. Afbeeldingen worden bij verstek links uitgelijnd. Een horizontale rij met afbeeldingen lijn je steeds links uit.

Rechts naast de afbeeldingen kan je je tekst schrijven. De tekst plaatst zich rond de afbeelding en positioneert zich automatisch op de linker kantlijn wanneer je tekst voorbij de onderkant van de afbeelding komt. Rechtse uitlijning gedraagt zich op dezelfde manier maar uiteraard aan de rechterkant.

Voorbeeld van rechtse uitlijning. Alle teksten en afbeeldingen worden links van deze afbeelding uitgelijnd totdat men de onderkant van de afbeelding voorbij is.

Selecteer uitlijnen op 'Basislijn' en je kan een kolom met afbeeldingen maken die op de linker marge uitgelijnd worden:

Tekst en/of afbeeldingen plaatsen zich op de eerste vrije lijn voorbij basislijn van de uitgelijnde afbeelding.

Je kan ook kiezen om geen specifieke uitlijning te gebruiken of 'uitlijning verwijderen' selecteren bij een uitgelijnde afbeelding.

Hoe je de afbeelding verkenner gebruikt vindt je op de bestand_verkenner pagina.

In de bestand_verkenner pagina wordt het gebruik van de link dialoog uitgelegd alsook in het hoofdstuk bewerken links verderop.

Geneste Lijsten

Om een geneste lijst te maken klik je op “Inspringen vergroten” en om terug te keren naar een niveau hoger op “Inspringen verkleinen”. Dit werkt zowel met genummerde als opsommingslijsten. Ben je op het hoogste niveau en doe je Enter dan gaat de cursor terug naar de linker marge.

  • Inspringen vergroten:
  • Inspringen verkleinen:

Versies voor 25 augustus 2013 hadden nog specifieke knoppen voor het nesten van genummerde en opsommingslijsten. Zie : oude geneste lijst iconen

Plugins

Vanaf versie 03 wordt de meeste plugin syntax verwerkt door de tekstverwerker zonder dat er iets speciaal moet gedaan worden. Voor de meeste plugins moet de plugin syntax 'ge-escaped' worden anders wordt het resultaat van de plugin door de FCKeditor permanent opgeslagen in de pagina. De 'escaping' wordt automatisch uitgevoerd door de fckglite parser (= ontleder). De escapes bestaan uit een aantal kenmerkende eigenschappen met inbegrip van het plaatsen van spaties tussen syntax kenmerken en het cursief maken van rechte haken. Deze worden verwijderd bij opslag. Zie bewerken plugin_toepassen.

In sommige plugins wordt syntax gebruikt waarbij bepaalde tekens handmatig ge-escaped moeten worden, bv de asterix. In zo'n gevallen kan je de tekens escapen door het gebruik van backslashes:

plugins]] === Een plugin bewerken === Zie demo van het bewerken van plugin syntax nadat deze reeds opgeslagen was [[plugin_toepassen|plugin editor]] === Onveranderbare Plugins === In de configuratie instellingen van de Dokuwiki Configuration Manager is een instelling voorzien waarbij je een lijst kan ingeven van "onveranderbare" plugins, die niet ge-escaped worden. Nadat de pagina is opgeslagen wordt het resultaat (output) in de pagina getoond en niet de plugin syntax zoals normaal. Deze instelling werkt niet gegarandeerd met alle plugins. Je komt dit te weten met vallen en opstaan. In fckgLite versies vanaf januari 2011, kan je met de plugin tool plugins bewerken die HTML-stijlopmaak gebruiken zoals in de color plugin: <nowiki><color red/yellow>red on yellow</color></nowiki>. Je hebt de keuze tussen het bewerken van de ingesloten tekst of de ruwe plugin opmaak. Let wel, het is mogelijk dat dit niet werkt voor elke plugin. Het feit dat een onveranderbare plugin zich al dan niet gedraagt zoals hiervoor beschreven heeft te maken met het omsluiten van de tekst in een HTML SPAN of een HTML DIV. Plugins die een SPAN gebruiken werken zoals beschreven en hebben meestal effect op de tekststijl. Plugins die DIV gebruiken, werken meestal op grotere blokken of tekst materiaal. De color en de fontsize2 plugin zijn compatibel met de onveranderbare plugin techniek omdat zij hun inhoud omsluiten in een SPAN; de note plugin is niet compatibel omdat het een DIV gebruikt. === Plugin Tool === Het icoon voor de plugin tool is een stekker: {{ :plugin.gif?18x18 Deze tool heeft 3 opties. 1. [afgeschaft] Escape Plugin Syntax.
Met deze optie kon je syntax die niet door de tekstverwerker kon herkend worden behandelen. 2 .De plugin editor.
Als je iets wil wijzigen in de syntax of de inhoud van een plugin die met FCKeditor verwerkt is, markeer dan de plugin tekst en doe de wijzigingen in de plugin editor (tekstverwerker). De meeste van de escapes worden door de editor correct verwerkt. De originele plugin syntax wordt gereconstrueerd tezamen met de nieuwe toevoegingen. Je moet echter steeds controleren of de plugin syntax volledig teruggezet is. Plugins aangemaakt met optie 1 kunnen hier niet mee verwerkt worden. De onveranderbare plugin opmaak en tekst kan hier wel mee verwerkt worden. Zie ook hierboven bij overanderbare plugins 3. [afgeschaft] Stet Plugin.
Dit werd gebruikt om HTML of Dokuwiki opmaak tekens te kunnen afzonderen en te tonen zoals ze ingegeven werden zonder dat ze geïnterpreteerd werden. De tekst waar stet toegepast is zal getoond worden zoals het is. Nochtans zullen groter dan, kleiner dan tekens (punthaken) ge-escaped worden met spaties. Zie ook hieronder bij html conflicten * Nota: De stet plugin is afgeschaft. Gebruik in de plaats hiervan de nowiki tags. De stet optie mag niet gebruikt worden met de huidige fckgLite versies. De plugin tool verwijdert eveneens de onderliggende HTML opmaak die aangemaakt is met optie 1 hiervoor. Markeer de plugin en klik op het werkbalk item. Je krijgt dan een controlevenster waar je de verborgen opmaak mee kan weghalen. * Nota: Vanaf fckgLite versie 06 zijn de met 'afgeschaft' aangeduide opties niet meer ter beschikking. === Multi-line plugins === De syntax van sommige plugins zoals de bureaucracy plugin lopen voorbij de lijngrenzen. Dat is niet hetzelfde als plugins waar meerdere tekstlijnen in de plugin opmaak voorkomen zoals de wrap plugin of de note plugin waar de plugin fungeert als een tekst container. Werk je met een multilijn plugin dan zal je erover moeten waken dat de lijnen intact blijven door deze telkens te laten eindigen met een regelterugloop (wat je met de Enter of Return toets bekomt). Om de integriteit van de lijnen te bewaren en er zeker van te zijn dat elke lijn eindigt met een regelterugloop kan je de MULTI_PLUGIN opmaak gebruiken die er uit ziet als volgt: <file> ~ ~ MULTI_PLUGIN_OPEN~ ~ <your-multi-line-plugin> line 1 line 2 line 3 </your-multi-line-plugin> ~ ~ MULTI_PLUGIN_CLOSE~ ~ </file> De makkelijkste en het minst voor fouten vatbare manier is de tekst eerst te tijpen in een tekstverwerker en deze met knippen en plakken in het fckgLite venster te plakken. Hierdoor krijg je de gewenste regelafstand. Let wel spaties aan het begin van een lijn kunnen niet gebruikt worden omdat deze als standaard opmaak voor Dokuwiki code bloks zullen behandeld worden. * Nota : Je kan maar 1 multi plugin blok per bewerkingsscherm gebruiken. Dit wil zeggen dat je meer dan 1 blok per pagina kan gebruiken zolang deze in separate secties worden bewerkt. ==== Paragraaf → Lijn regelafstandstool ==== De FckEditor formatteert de tekst in paragrafen. Terwijl je de tekst tijpt kom je aan het einde van het bewerkingsscherm en wordt de tekst automatisch afgebroken en verder gewerkt op de volgende lijn. Alles binnen de paragraaf wordt door enkelvoudige regelafstand gescheiden. Tijp je een serie korte lijnen dan worden deze in separate paragrafen geplaatst en krijg je dubbele regelafstanden. Om deze om te vormen naar enkelvoudige regelafstand selecteer je de lijnen met de muis en klik je op de paragraaf → lijn regelafstandstool: Bij sommige browers worden enkel de eerste 2 lijnen en soms geen enkele lijn getoond om naar een enkelvoudige regelafstand om te vormen. Dit komt omdat het scherm niet ge-update werd. De paragrafen zijn verwijderd en de enkelvoudige regelafstand kan je nu handmatig toepassen. Je kan deze tool ook gebruiken via de context menu <P> naar <BR> door de tekst te selecteren en op de rechtermuisknop te klikken. Sneltoets Voor een enkele lijn bereik je hetzelfde resultaat door de shift toets ingedrukt te houden en klik terwijl op de Enter/Return toets. De nieuwe lijn zal een enkelvoudige regelafstand hebben tov de vorige lijn zoals in bijgaand voorbeeld: Lijn een
Lijn twee ==== Aanmaken en bewerken van tabellen ==== Aanmaken
Tabellen maak je aan en bewerk je met de FCKeditor's tool in de werkbalk en in de context menu via de rechtermuisknop in een cel, kolom of rij die je wil wijzigen of uitbreiden. Je kan bij aanmaak het initiële aantal rijen en kolommen meegeven alsook een rij of kolom met tabel hoofdingen.
Bewerken via de Context Menu
Met de context menu kan je lijnen toevoegen en verwijderen, alsook kolommen en cellen of de cel eigenschappen dialoog activeren waarbij je tabel hoofdingen voor individuele cellen of samenvoegen van rijen en kolommen kan uitvoeren. De horizontale tekst uitlijning van individuele cellen aanpassen: links (verstekwaarde), midden, rechts. Zie ook de demo pagina. Samenvoegingen van kolommen kunnen zonder probleem uitgevoerd worden. Gebruik je complexe tabellen dan is er nu een distributie die blijkbaar alle soorten complexiteit kan verwerken en bijkomende voordelen heeft. Hiermede is het mogelijk om bepaalde situaties die soms fouten veroorzaken in de opmaak te voorkomen. Zie ook de lijsten op de dailies pagina. Met deze distributie geldt het meeste van wat hier onder gezegd wordt niet meer. Er is weinig ondersteuning voor rij samenvoegingen. Meer specifiek, rij samenvoegingen kunnen niet worden toegewezen aan cellen in 2 kolommen die overlappende posities hebben en afhankelijk van de complexiteit van de tabel, nog steeds problemen veroorzaken bij Multi rij samenvoegingen. Rij samenvoegingen kunnen in een enkele kolom worden gestapeld bv: cel 1-2, 3-4 van kolom 1. Rij samenvoegingen kunnen gecombineerd worden met kolom samenvoegingen. Bij sommige complexe tabellen door kolom samenvoegingen kan de grijze kleur van sommige tabel hoofdingen verloren gaan. Heb je complexe tabellen nodig dan is het aanbevolen om ze aan te maken met de Dokuwiki editor en in te sluiten in de pagina's door gebruik te maken van de include plugin. In verband hiermee zie de volgende berichten in het Dokuwiki forum: https://forum.dokuwiki.org/post/27893
https://forum.dokuwiki.org/post/23840 Je kan code blokken in de tabel cellen invoegen maar dan moeten ze het enige item in de cel zijn, maw er kan geen tekst voor of achter het blok gebruikt worden. FckgLite ondersteunt FCKeditor's onderschrift of overzichtsmogelijkheden niet die in versies van de fckgLite tabel editor aanwezig zijn van voor 23 maart 2010. Voor sommige van de andere dingen die je kan doen met tabellen zie ook plugins demo. ==== Complexe tabellen plugin distributie ==== Er is een upgrade voor de fckgLite's tabellen behandeling. Het is gericht op de adressering verzoeken voor betere ontleding van complexe tabellen waarin meerdere kolom en rij samenvoegingen gebruikt worden.
Het nieuwe tabel verwerkingsalgoritme moet aangezet worden, anders worden de tabellen ontleed zoals in de vorige versies. Er zijn 3 manieren om het nieuwe algoritme aan te zetten: - Een nieuwe configuratie optie:
complexe_tabellen. Hierdoor wordt de nieuwe tabel verwerking in alle tabellen in alle pagina's geïmplementeerd. - Een nieuw keuzevakje Complexe Tabellen Activeren. Hiermee activeer je het nieuwe algoritme voor de actuele pagina. Telkens de pagina bewerkt wordt moet je dit vakje aanvinken of de oude werkwijze treedt terug in werking. - De ~~COMPLEX_TABLES~~ macro. Is deze macro aanwezig dan worden de tabellen in deze pagina altijd ontleed met het nieuwe algoritme. De macro moet bovenaan in de pagina opgenomen worden. Het wordt geïmplementeerd als een syntax plugin, wat betekent dat de pagina eerst moet opgeslagen worden alvorens je het resultaat te zien krijgt. Wanneer je de macro voor het eerst in je pagina plaatst moet je het keuzevakje activeren complexe tabellen aanvinken. Daarna wordt automatisch de nieuwe tabel verwerking toegepast en moet je het keuzevakje niet meer telkens activeren. - In fckgLite versie 08 wordt de macro automatisch ingevoegd door de tabel ontleder wanneer het keuzevakje Complexe Tabellen Activeren aangevinkt is en de ~~COMPLEX_TABLES~~ macro nog niet in de pagina opgenomen is zodat de tabellen correct behandeld worden in toekomstige bewerkingen. Je kan uiteraard de macro altijd verwijderen of de optie uitvinken. Heb je geen complexe tabel verwerking nodig dan zal het uitzetten van de nieuwe tabel verwerking een kleine snelheidswinst in de ontleding opleveren. Zie ook configuratie, optie nummer 22.

==== Lettertype Plugin Tool ==== Klik op volgend icoon in de werkbalk om de plugin te openen: Alvorens te klikken moet je eerst de te bewerken tekst selecteren waarna volgende dialoog geopend wordt: Selecteer een lettertype uit de selectie menu en de grootte en de lijndikte. Groottes die niet expliciet vermeld staan kan je ingeven in het vak 'Andere grootte'. Selecteer je een tekst die geformatteerd is met de font (lettertype) tool dan worden de karakteristieken getoond in de dialoog: Je kan nu een of meerdere elementen wijzigen. Klik op de 'Voorbeelden Tonen' knop om alle mogelijke lettertypes te zien. Ongeveer 23 lettertypes zijn ter beschikking, gebaseerd op de types die gemeenschappelijk zijn voor Windows en OSX. Je kan lettertypes toevoegen door de fonts array FCKConfig.FontNamesArray in fckeditor/fckconfig.js uit te breiden. Van zodra je het lettertype bepaald hebt kan je de tekst in de fckgLite editor bewerken. Wil je echter de font (lettertypespecificaties) wijzigen dan moet je eerst de tekst selecteren met de muis of het toetsenbord en de specificaties opnieuw instellen via de font tool dialoog. Deze tool kan gebruikt worden tezamen met Dokuwiki's standaard typografische kenmerken: cursief, onderlijnd en vet gedrukt. Zie voorbeeld in veel gestelde vragen

=== Tekst en Tekst Achtergrond Kleuren Selecteren === Klik op “Kleuren Tonen” om je kleuren te selecteren uit een uitgebreide staalkaart van kleuren. Of je tikt de kleur naam in of de hex nummer van de kleur in direct in de tekstkaders van de hoofd dialoog. De linker kader is voor de tekstkleur, de rechter voor de achtergrond kleur. In het keuzemenu “Kleur Opties” kan je selecteren om terug te keren naar vorige kleur selecties of om de kleuren volledig te verwijderen. === Fckg_font plugin === De font voorziening is gebaseerd op een Dokuwiki syntax plugin, fckg_font, welke met fckgLite meekomt en heeft volgend formaat: <file> text </file> Deze opmaak wordt opgeslagen in het Dokuwiki bestand. De grootte kan je uitdrdukken in points, ems of pixels, zoals bv in 12pt, 12px, 2em. De lijndikte is ofwel normaal of vet en het uitzicht is het lettertype van je keuze. Het uitzicht kan een komma gescheiden reeks van lettertypes zijn, zoals in CSS. Vb: times new roman, baskerville, serif. De kleuren kunnen erkende HTML kleurnamen zijn zoals: red, blue, yellow, of hex waardes zoals #0000FF. Deze opmaak kan je in de oorspronkelijke Dokuwiki editor ingeven waarna deze herkend zal worden door fckgLite . FckgLite behandelt deze opmaak als een speciaal geval van onveranderbare plugin. Je kan deze niet bewerken met de plugin tool maar wel met de font tool en de tekst moet bewerkt worden direct in het FCKeditor bewerkings venster. === Taal Ondersteuning === Het taalbestand vindt je in de map: fckg/fckeditor/editor/plugins/fonts/lang/en.js Gebruik dit bestand als sjabloon voor je eigen taal en plaats het in deze map. Voeg daarna de verwijzing naar je eigen taal toe in fckeditor/fckfconfig.js. Zoek volgende regel: <file> FCKConfig.Plugins.Add( 'fonts', 'en') ; </file> Voeg dan je taalcode toe in de talenlijst aan de hand van de 2 letterige ISO_639-1 taalcode van je taal. Voorbeeld voor duits zou zijn: <file> FCKConfig.Plugins.Add( 'fonts', 'en, de') ; </file> Zie ook de discussie omtrent de taal bestanden in de plugin tool in configuratie. Je kan eveneens je vertalingen in het javascript taal bestand invoeren in de fckg/fckeditor/editor/lang. Zie ook template ==== Voetnoot Tekstverwerker ==== Voetnoten kan je aanmaken door gebruik te maken van de Dokuwiki basis syntax voor voetnoten direct in de tekst die je aan het verwerken zijt: <file> 1) </file> Dit 2) is een Dokuwiki voetnoot opmaak Of je kan de voetnoot tekstverwerker gebruiken die je in de werkbalk kan terugvinden bij het icoon met het cijfer 1. Deze tool verbergt de voetnoten zodat je tekst vrij is van voetnoot teksten. De voetnoten worden toegevoegd aan het document wanneer het document opgeslagen wordt. Voetnoten aangemaakt met de Dokuwiki voetnoten opmaak en deze die gemaakt zijn met de voetnoot tekstverwerker kunnen beide in hetzelfde document gebruikt worden. Ze worden samengevoegd bij het opslaan van de pagina. Om een voetnoot aan te maken: klik op de voetnoot icoon, tik je voetnoot tekst in de voorziene ruimte en klik OK wanneer klaar. Elke voetnoot die gemaakt wordt met de editor krijgt een unieke naam die in superscript getoond wordt waar normaal de voetnoot nummer verschijnt. Voorbeeld hiervan: fckgL1 Deze tekst is gemaakt met de voetnoot tekstverwerker 3) Om de voetnoot te bewerken klik je op het voetnoot icoon in de werkbalk en tik de voetnoot naam in bij het voorziene kader en klik op “Laad Nota in Editor”. De tekst wordt nu geladen in het bewerkingskader waar je deze kunt bewerken. Klik OK wanneer klaar. Je kan de voetnoot tekstverwerker niet gebruiken om voetnoten te bewerken die reeds aangemaakt en opgeslagen zijn. De editor is bedoeld om de voetnoten initiëel aan te maken en mogelijks te bewerken voor dat ze opgeslagen worden. Belangrijke Opmerking: De voetnoot editor werkt niet in Safari en Chrome. Je moet in dat geval de standaard Dokuwiki haakjes syntax gebruiken. ==== Schrappen en Bewerken van Voetenoten ==== === Bewerken van voetnoot teksten === Als een bestand opgeslagen is kunnen voetnoten bewerkt worden onderaan de pagina in de voorziene ruimte voor voetnoten. Bewerk je een sectie, ga dan naar de sectie waar de voetnoten verschijnen. Zij worden getoond onderaan het bewerkingsscherm en kunnen daar aangepast worden. Hetzelfde geldt voor de bewerking van een volledige pagina. === Schrappen van een voetnoot === Schrappen is een beetje lastiger dan bewerken. In zowel de tekst als in de voetnoot zelf selecteer je de superscript voetnoot nummer en pas de 'Opmaak verwijderen' toe. Hiermee wordt de HTML opmaak van de voetnoot naam verwijdert. Daarna kan je voetnoot gewoon schrappen. Je moet echter steeds de 'Opmaak verwijderen' tool toepassen. Je mag niet simpelweg de voetnoot uit je tekst of voetnoot ruimte onderaan knippen. ==== Geshi Code Blokken en Downloadbare Fragmenten ==== Met de Geshi werkbalk item kan je gemarkeerde syntax Geshi code blokken en downloadbare code fragmenten aanmaken: Om een code blok aan te maken moet je een taal selecteren uit de keuzemenu met de taalnamen. Maak je een fragment aan dan moet je de bestandsnaam in het tekstvak ingeven. Je kan een lege code blok aanmaken en dan de tekst invoegen die gemarkeerd moet worden. Of je tikt eerst de tekst in de tekstverwerker, selecteert met de muis wat je wil markeren en klik dan op de Geshi tool. De markering gebeurt niet voor dat je het document opgeslagen hebt. Daarna zal de markering te zien zijn zowel in de browser als in de tekstverwerker. Een reeds gemarkeerde blok die je bewerkt wordt op gelijkaardige manier verwerkt. De nieuwe tekst wordt niet gemarkeerd totdat deze opgeslagen is. Voorbeelden van deze mogelijkheden vindt je bij: veel gestelde vragen ==== Smileys ==== Smileys kan je aanmaken met de FCKeditor en met deze die in de basis Dokuwki tekstverwerker aanwezig zijn. Gebruik hiervoor de smiley werkbalk item. Voor tips bij het gebruik en bewerken van smileys zie veel gestelde vragen ==== MS Word Plakken ==== De MS Word Paste (Plakken) tool is vrij flexibel. Het is getest met MS Word 2000 en Open Office documenten. Beide accepteren genummerde als opsommingslijsten en tabellen. Afbeeldingen worden echter niet geïmporteerd, net zoals voetnoten. De voetnoot tekst wordt onderaan de pagina getoond maar de link naar de voetnoot in de tekst komt niet mee. Je kan echter de voetnoten integreren in je Word of Open Office document door gebruik te maken van de standaard Dokuwiki dubbele haakjes notering. Eens de tekst geïmporteerd is in de tekstverwerking kan het zijn dat je een en ander moet opschonen. Deze tool is waarschijnlijk best bruikbaar voor fragmenten en geen uitgebreide documenten. Je zal hier even mee moeten experimenteren. ==== Handtekening ==== Distributies vanaf 12 maart 2013 hebben een context menu met een handtekening item. Met een rechter muisklik in het tekstverwerker scherm kan je Handtekening selecteren. Hiermee maak je een dokuwiki-stijl handtekening: een email link met de gebruikersnaam en datum. — M. Turner// 2013/03/12 10:35 —

===== Werkingsproblemen ===== ===== ===== ==== HTML Conflicten ==== === Versies tot 0.02 === De inhoud van de webpagina's is geformatteerd met HTML.Punthaken (groter dan, kleiner dan) zijn een essentieel hulpmiddel voor de HTML opmaak. Tenzij ze gecamoufleerd zijn kan de tekstverwerker geen onderscheid zien tussen punthaken en HTML punthaken voor opmaak. Je kan op 2 manieren de punthaken camoufleren: de openingspunthaak of beide punthaken cursief zetten <punthaken>of spaties zetten tussen de tekst en de punthaken < punthaken. > Hierna de HTML code voor vet gedrukte tekst: <b>DokuWikiFCK</b> Als de punthaken niet cursief gezet waren, kreeg je volgend resultaat: DokuWikiFCK Zie hierboven stet plugin === Versies vanaf 0.02 === Vanaf versie 0.02.09-Dec_13-11_07 wordt de escaping van de HTML haken behandeld door de tekstverwerker. Voor gedetailleerde toelichting zie de wijzigingslog van December 2009 (11 december) Hierna html code gemaakt met de huidige versies van fckgLite: <b>This is bold but not bold</b> De code moet niet ge-escaped worden, fckgLite doet dit voor u. Je kan niet de <html> tag of de <body> tag gebruiken zonder deze manueel te escapen. In deze zin zijn <html> en <body> beide ge-escaped door de openingspunthaak cursief te zetten. Zie ook bij veel gestelde vragenomtrent HTML. ==== Links Verwijderen ==== - Plaats de cursor op de link. Het “Link verwijderen” icoon heeft nu zijn volle kleuren en staat niet meer in grijstinten. Klik op het icoon en de link is verwijderd. - Met de rechter muisknop op de link klikken en in de context menu “Link verwijderen” selecteren. ==== Aanmaken Email Links ==== Gebruik de link tool en selecteer de email optie uit het “Linktype” menu. Als je bv volgend adres intikt jsmith@abc.org krijg je dit: jsmith@abc.org Als je tekst intikt kan je deze met de muis selecteren en openen in de link tekstverwerker waarna je het email adres intikt. Je schrijft bv “schrijf naar jsmith in onze organisatie” en markeer “organisatie”. Nu kan je het email adres intikken in het email adresveld en je krijgt dit : schrijf naar onze organisatie. Je kan eveneens de link dialoog links laten liggen en de basis Dokuwiki syntax direct in de tekstverwerker gebruiken: <file> joe@abc.com </file> Dit resulteert in het standaard Dokuwiki formaat: joe@abc.com. Wil je echter een naam specifieke link aanmaken zoals in het voorbeeld van de “organisatie” hierboven dan moet je wel de link tool gebruiken. ==== Afbeeldingen Schrappen ==== Als een pagina opgeslagen wordt, plaatst Dokuwiki ingesloten afbeeldingen in een link. Klik je op de afbeelding dan wordt een nieuwe pagina geopend met de afbeelding en de desbetreffende details van de afbeelding erbij. Om het beeldmateriaal te schrappen moet je eerst de link verwijderen. Dit doe je door de cursor op de afbeelding te plaatsen en de link te verwijderen zoals hierboven beschreven. Daarna kan je de afbeelding schrappen. ==== Normalisering ==== In het “Opmaak” menu vindt je als eerste item “Normaal”. Pas dit item toe om hoofding opmaak van hoofdingen met onderlijning te verwijderen. Je kan dit ook gebruiken om de formattering van niet ontlede blokken te verwijderen. ==== In de hoek gedreven? Gebruik de Terugtoets (Back-space) ==== Soms lijkt het erop dat FCKeditor je in de hoek drijft. Je hebt bv een zo pas aangemaakte hoofding verwijderd zonder de “Normaal” selectie uit de Opmaak menu te gebruiken. De tekst is dan wel verdwenen maar soms laat de tekstverwerker verborgen hoofding opmaak achter. Bijgevolg zal de tekst inspringen als de hoofding nog aanwezig is. Gebruik daarom de Terugtoets om dit volledig te wissen. Lijnen die aangemaakt zijn met de 'horizontale lijn invoegen' tool zijn eveneens moeilijk kwijt te raken. Ga deze te lijf met de Terugtoets. Hang je ergens vast in niet ontlede blokken of tabellen waar je niet uit geraakt, gebruik de Terugtoets. Meestal werkt deze wel. In zo'n gevallen kan het helpen om je document op te slaan en terug te openen om je uit de benarde situatie te verlossen. ==== Dokuwiki Opmaak Gebruiken ==== Een groot aantal van de de Dokuwiki opmaak karakters worden herkend door fckgLite. Je kan bv het volgende tijpen waarna je volgende link krijgt: [[ start|start]]. Of { {:dokuwiki-128.png} } en je krijgt een afbeelding. Beide voorbeelden zijn 'ge-escaped' door de opmaaktekens in monospace te plaatsen, geselecteerd uit de “Stijl” menu. Andere mogelijkheid bestaat erin om de opmaak in te sluiten in nowiki tags, direct in de tekst. <file> [[start|start]] </file> Hierdoor vermijdt je dat de opmaak geactiveerd wordt als ze niet ge-escaped zouden zijn. Daar waar de opmaak voorziet in dubbele tekens zoals bij de haken paren volstaat het om telkens 1 haak in elk paar te escapen. Wil je ze beide escapen dan moet je ze een voor een escapen. Je kan bv em streepjes maken met koppeltekens als volgt: -- geeft –, en ---'' geeft —. Elk koppelteken is individueel ge-escaped zodat ze dezelfde grootte hebben in de het uiteindelijk resultaat. Pas je monospace markering toe op koppeltekengroepen dan zal de escaping niet werken.

Voor meer info over het gebruik van de nowiki tag, zie veel gestelde vragen

Gebruikersinterface

De knoppen waarmee je de tekstverwerking controleert zijn in hoge mate zelfverklarend.

  1. Opslaan zal je document opslaan en bewaren.
  2. Annuleren verlaat de tekstverwerker zonder opslaan.
  3. DW Editor slaat je werk op en verlaat de tekstverwerker. De volgende keer dat je de tekstverwerker opent zal deze het standaard Dokuwiki tekstverwerking scherm openen. Uiteraard kan je terug naar fckgLite door op de FCK Editor knop te klikken die in de Dokuwiki's tekstverwerker voorzien is. Uiteraard zal je je werk eerst moeten opslaan als je de wijzigingen gemaakt met de Dokuwiki tekstverwerker wil bewaren.
  4. Verwijder schrapt heel de pagina en toont een leeg blad als resultaat.
  5. Taal gebruik je om de taal van de spelling checker te selecteren. Deze knop zie je alleen als SCAYT niet actief is.
  6. Back-up slaat de huidige situatie van het tekstverwerking scherm op in het geheugen. Tegelijk wordt de Dokuwiki lock timer reset. Indien meer dan 30 seconden gepasseerd zijn sinds de laatste lock time gezet werd zal deze knop een concept versie opslaan op schijf. Met een instelling in de configuratie manager kan de back up op schijf in de meta map geplaatst worden met dezelfde naam als het document maar met een .fckg suffix. Het wordt opgeslagen in de meta map die overeenkomt met de naamruimte van het document.
  7. Terugkeren zal de laatst bewaarde toestand terugplaatsen in het bewerking scherm en overschrijven wat er zich momenteel in bevindt.

De bestand verkenner tezamen met de Link tool en de Afbeelding tool geven je toegang tot de Dokuwiki bestanden en laten je toe om afbeeldingen en links te laden in je documenten. Normaal installeert de verkenner zichzelf automatisch. Mocht je problemen hierbij ondervinden raadpleeg dan de verkenner documentatie. Voor zelfstudie omtrent het gebruik van de bestand verkenner en de afbeelding tools zie media

1)
Dit is een voetnoot gemaakt met de Dokuwiki syntax tussen dubbele haken.
2)
Dokuwiki voetnoot opmaak
3)
Voetnoot gemaakt met de voetnoot tekstverwerker