close   


DokuwikiFCK is no longer being supported.
It has been superceded by fckgLite and ckgedit.
close   
namespace:
close   
All questions, bug fixes, and feature requests should go through the mailing list. To subscribe to the list, do one of the following:

1. Send an email to fckglite-request@freelists.org with 'subscribe' in the Subject field
2. Visit the fckgLite page at http://www.freelists.org/list/fckglite
3. Or click the subscribe link below

Subscribe
 

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

nl:plugins [2013/09/11 17:56] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Plugins ======
 +
 +
 +**Om de syntax voor deze plugins te bekijken klik je op "Toon broncode"​.**
 +
 +===== color plugin =====
 +
 +
 +<color blue/​yellow>​blue on yellow</​color>​
 +
 +
 +Opmaak voor dit voorbeeld: <​nowiki><​color blue/​yellow>​blue on yellow</​color></​nowiki>​
 +==== Kleuren gebruiken in tabellen ====
 +
 +
 +^  Standaard Tabel Hoofding ​ ^Standaard Hoofding |
 +|<color red/​silver>​red on silver></​color>​ |<color blue/​yellow>​blue on yellow</​color>​ |
 +|{{  :​dokuwiki-128.png?​128x128 ​ }} | \\ De opmaak van hierboven is in nowiki tags:   ​\\ ​  \\ <​nowiki><​color blue/​yellow>​blue on yellow</​color></​nowiki>​ |
 +|Een interessante plugin om de cel achtergrondkleur in een tabel te beheren is [[http://​www.dokuwiki.org/​plugin:​cellbg|cellbg ]]. De volledige cel achtergrond wordt opgevuld en kan samen met de font tool gebruikt worden. In het voorbeeld hier rechts is de cellbg opmaak als volgt: @#​6495ed: ​ Ligne 1. De font kleur, grootte en soort worden toegepast op de tekst —Ligne 1— en niet op de cellbg opmaak. ​  ​|@#​6495ed: ​ Ligne 1 |
 +
 +
 +\\
 +
 +===== note plugin =====
 +
 +
 +==== Met gebruik making van de plugin tool ====
 +
 +
 +<note tip>
 +
 +
 +Don't Forget To Save Your String
 +
 +
 +</​note>​
 +
 +
 +<note important>​
 +
 +
 +This is an important Announcement. Buy Canadian!
 +
 +
 +</​note>​
 +==== Gewone opmaak kan ook zonder de plugin tool ====
 +
 +
 +<note important>​This is an important Announcement. Buy Canadian!</​note>​
 +===== Gebruik van Wrap plugin =====
 +
 +
 +Voor een demo van deze complexe wrap plugin zie [[http://​www.mturner.org/​development/​doku.php?​id=playground:​playground|playground]]
 +
 +
 +===== Info Plugin =====
 +
 +
 +~~INFO:​syntaxplugins~~
 +
 +
 +===== Clog Plugin =====
 +
 +
 +Deze plugin creëert een basis tabel met tabel hoofding en een datum hoofding. Om deze plugin te laten werken moet deze geplaatst worden in onveranderbare plugins in het configuratie beheer. Om het te laten werken, sla je het eerst op en heropen je het bestand. Nu is de tabel klaar om gevuld te worden. Als deze plugin niet in de lijst van de onveranderbare plugins is opgenomen wordt de syntax opgenomen in het bestand waardoor de tabel telkens opnieuw aangemaakt wordt als je de pagina bewerkt
 +
 +
 +De syntax is:
 +
 +
 +<​file>​
 +~~CLOG~~
 +</​file>​
 +
 +===== 29 Nov 2009 =====
 +
 +
 +^Module ^Changes ^Lines/​function ^Status |
 +|  syntax.php |  minor bug fix |  235 |  ready |
 +
 +
 +[[handleiding|Terug]]
 +
 +